Gelişmiş
Arama
  1. Başlangıç
  2. Ülkeler ve Sağlık Sorunları

Yurt dışına seyahat etmeden önce gideceğiniz ülkeler hakkında tam bilgi sahibi olun.

– Rutin aşıların (DBT, KKK, Hepatit B gibi) tüm yurtdışı seyahatlerde tam olması önerilir.

– Sıtma koruyucu ilaçlar alınıyor olsa bile sinek ısırmalarına karşı gerekli korunma önlemlerinin alınması önerilir (böcek uzaklaştırıcılar, sprey, cibinlik gibi).

– Hastalık riskleri ülkeden ülkeye ve ülke içinde bölgesel farklılıklar gösterebilir

– Güncel hastalık risk bilgileri www.seyahatsagligi.gov.tr adresinden takip edilebilir.

Ebola Virüsü Hastalığı: Batı Afrika’da Mart 2014’de başlayan Ebola virus (EV) salgını başta Gine, Liberya ve Sierra Leone’yi etkilemiştir. Bu salgın Batı Afrika’da bugüne kadar saptanan en büyük salgındır.

Dang Humması, Filariasis, Leishmaniasis ve oncocerciasis (Nehir Körlüğü) hastalıkları böcekler tarafından bulaştırılan Batı Afrika’da görülen diğer hastalıklardandır.

Afrika Uyku Hastalığı Afrika’da (Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Sudan’da epidemik olan bu hastalık; Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Fildişi Sahilleri, Gine, Mozambik, Uganda ve Tanzanya’da yüksek seviye- de epidemiktir; çoğu diğer ülkede ise düşük seviyelerde görülmektedir) artış ol- muştur ve bu artış seyahat edenlerde 2000 yılından beri rapor edilmektedir. Has- talık turistlerin güzergahında olan Tanzanya ve Kenya’da en çok görülmektedir. Böcek ısırıklarına karşı korunmak bu hastalığın önlenmesinde yardımcı olacaktır. Polio salgınları daha önce Polio’dan arındırılmış olan Orta, Doğu ve Batı Afrika’da yer alan birçok ülkede 2003 yılından bu yana görülmektedir. Polio hastalığı halen Nijerya’da endemiktir.

Şiztozomiyazis, Lassa Virüsü, Avian İnfluenza, Tüberküloz ve HIV enfeksiyonları bu bölgedeki birçok ülkede görülmektedir.

Orta Afrika’da görülen hastalıklar

Dang Humması, Filariasis, Leishmaniasis, Oncocerciasis, Şiztozomiyazis, Marburg Kanamalı Ateşi, Kuduz, Histoplasmosis, Avian İnfluenza, Paratifoid Humma, Amebiasis, Bruselloz, Tüberküloz ve HIV enfeksiyonları bu bölgeler- deki birçok ülkede görülmektedir.

Veba tek tek vakalar şeklinde ve salgın olarak görülebilir. 2000 yılından beri Madagaskar, Malavi, Mozambik, Uganda, Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgınlar görülmektedir.

Polio salgınları daha önce Polio’dan arındırılmış olan Orta, Doğu ve Batı Afrika’da yer alan birçok ülkede 2003 yılından bu yana görülmektedir. Polio has- talığı halen Nijerya’da endemiktir.

Tifo Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2004-2005 yıllarında büyük bir sal- gın yapmıştır.

Dang Humması, Filariasis, Leishmaniasis, Oncocerciasis, Şiztozomiyazis, Marburg Kanamalı Ateşi, Kuduz, Histoplasmosis, Avian İnfluenza, Paratifoid Humma, Amebiasis, Bruselloz, Tüberküloz ve HIV enfeksiyonları bu bölgeler- deki birçok ülkede görülmektedir.

Veba tek tek vakalar şeklinde ve salgın olarak görülebilir. 2000 yılından beri Madagaskar, Malavi, Mozambik, Uganda, Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgınlar görülmektedir.

Polio salgınları daha önce Polio’dan arındırılmış olan Orta, Doğu ve Batı Afrika’da yer alan birçok ülkede 2003 yılından bu yana görülmektedir. Polio has- talığı halen Nijerya’da endemiktir.

Tifo Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2004-2005 yıllarında büyük bir sal- gın yapmıştır.

Dang Humması, Filariasis, Leishmaniasis ve Oncocerciasis (Nehir Körlüğü)

böcekler tarafından bulaştırılan Doğu Afrika’da görülen diğer hastalıklardır.

Afrika Uyku Hastalığı Afrika’da (Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Sudan’da epidemik olan bu hastalık; Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Fildişi Sahilleri, Gine, Mozambik, Uganda ve Tanzanya’da yüksek seviyede epidemiktir; çoğu diğer ülkede ise düşük seviyelerde görülmektedir) artış olmuştur ve bu artış seyahat edenlerde 2000 yılından beri rapor edilmektedir. Hastalık turistlerin güzergahında olan Tanzanya ve Kenya’da en çok görülmektedir. Böcek ısırıklarına karşı korunmak bu hastalığın önlenmesinde yardımcı olacaktır.

Veba tek tek vakalar şeklinde ve salgın olarak görülebilir. 2000 yılından beri Madagaskar, Malavi, Mozambik, Uganda, Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgınlar görülmektedir.

Polio salgınları daha önce Polio’dan arındırılmış olan Orta, Doğu ve Batı Afrika’da yer alan birçok ülkede 2003 yılından bu yana görülmektedir. Polio hastalığı halen Nijerya’da endemiktir.

Şiztozomiyazis, Marburg Kanamalı Ateşi, Kuduz, Histoplasmosis, Avian İnfluenza, Tüberküloz ve HIV enfeksiyonları bu bölgedeki birçok ülkede yüksek oranda görülmektedir.

Dang Humması, Filariasis, Leishmaniasis, Oncocerciasis (Nehir Körlüğü), Afrika Kene Humması, Afrika Uyku Hastalığı, Şiztozomiyazis bu bölgede gö- rülen diğer hastalıklardır.

Polio 2006 yılında Namibya’da tekrar görülmüştür. Komşu ülkelerde dış kay- naklı vakalar ara sıra görülmüştür.

Marburg Kanamalı Ateşi, Kuduz, Histoplasmosis, Tüberküloz ve HIV en- feksiyonları bu bölgedeki birçok ülkede yüksek oranda görülmektedir.

Dang Humması, Filariasis ve Leishmaniasis bu bölgede görülen diğer has- talıklardır.

Şiztozomiyazis parazitlerin yol açtığı bir enfeksiyon olup bu bölgedeki tatlı su- larda rastlanır, özellikle de Nil Deltası ve Nil Vadisi’nde bu hastalık görülmektedir, diğer ülkelerde ise bazı merkezlerde görülmektedir.

Tüberküloz, Hepatit B ve Hepatit C (Mısır’da hastalık prevelansı > % 15’dir) uzun süreli seyahat eden kişilerde ya da bölgedeki mültecilerde görülen hastalıklardır.

DSÖ Mısır’ı 2006 yılı Mart ayında Polio’dan arındırılmış ülke olarak ilan et- miştir. Komşu ülkelerde dış kaynaklı vakalar ara sıra görülmüştür.

Avian İnfluenza (Kuş Gribi) enfeksiyonları bu bölgelerdeki birçok ülkede gö- rülmektedir.

Bahar Yaz Ensefaliti Avrupa’nın tropik olmayan ormanlık bölgelerinin güney kesimlerinde sıcak aylarda görülür.

Leishmeniasis (kutanöz ve visseral) özellikle Akdenize sınırı olan ülkelerde görülmektedir.

Variant Creutzfeldt-Jacob vakaları öncelikli olarak İngiltere’den rapor edil- miştir. Bununla birlikte Batı Avrupa’da bulunan diğer ülkelerden de bir kaç vaka rapor edilmiştir.

Büyük Trichinosis salgınları meydana gelmiştir; Fransa’da görülen salgınlar at etiyle ilişkilendirilmiştir.

Kızamık salgınları 2006 yılında birkaç Avrupa ülkesinde görülmüştür.

Hepatit A riski düşük olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde sporadik salgınlar görülmüştür.

Avian İnfluenza Virüsü enfeksiyonları görülebilmektedir.

Bahar Yaz Ensefaliti yaygındır, Avrupa ve Asya’nın tropik olmayan ormanlık bölgelerinin güney kesimlerinde sıcak aylarda görülür. En yoğun yayılım Rusya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Estonya, Macaristan, Polonya ve Slovenya’da rapor edilmiştir.

Tüberküloz insidansı bu bölgedeki bazı ülkelerde yüksektir. Yüksek oranda ilaca dirençli Tüberküloz Estonya, Kazakistan, Letonya, Litvanya ile Rusya’nın bazı kesimlerinde ve Özbekistan’da görülmektedir.

Difteri vakaları 1990’larda görülen büyük salgından sonra aşılama oranlarının iyileştirilmesiyle   azalmıştır.

Avian İnfluenza Virüsünün (Kuş Gribi) Doğu Avrupa ülkelerinin birkaçında yaşayan vahşi kuşlar ve bazı kanatlı türlerinde görüldüğü belgelenmiştir. 2006 yılında Azerbeycan’da insan vakaları ve ölümleri rapor edilmiştir.

Dang humması, chikungunya, filariasis, japon ensefaliti, leishmaniasis, avian influenza (kuş gribi), influanza ve veba görülmektedir.

Bahar Yaz Ensefaliti kuzeydoğu Çin ve Güney Kore’nin ormanlık bölgelerin- de görülür. Böcek ısırıklarına karşı kendinizi korumanız bu hastalıkları önleme- nizde size yardımcı olacaktır.

Solunum yolu enfeksiyonları (kaynağı genelde bilinmez) Doğu Asya’ya seya- hat edenlerde yaygın olarak görülür.

Kızamık bu bölgede endemiktir. Çin’den evlatlık edinilmiş çocuklarda ve böl- geyi ziyaret edenlerde görülmektedir.

Şistozomiyazis (Schistosoma japonicum) Çin’de bazı bölgelerde özellikle de Yangtze Nehri havzasında görülmektedir.

Leptospiroz özellikle Çin ve Güney Kore’nin tropikal bölgelerinde görülür.

Kuduz Çin (Hong Kong hariç) ve Moğolistan genelinde yaygındır.

Dang Humması Güney Asya ülkelerinin çoğunda salgınlara yol açmıştır.

Chikungunya salgını 2005-2006 yıllarında Hindistan’da binlerce kişiyi etki- lemiştir.

Filariasis ve Avian İnfluenza (Kuş gribi) yaygın görülmektedir.

Visseral leishmaniasis insidansında Güney asya ülkelerinde keskin bir artış gözlenmiştir.

Kutanöz Leishmaniasis Afganistan’da görülmektedir.

Japon Ensefaliti Güney Asya’nın dağlık bölgeleri hariç geniş bir alanda görül- mektedir. Böcek ısırıklarına karşı korunmak bu hastalıkları önlemede yardımcı olacaktır.

Leptospiroz hastalığı, mikrobun bulaştığı sulardaki eğlence amaçlı su aktivite- leri aracılığıyla geçebilir. Güney Asya’nın tropikal bölgelerinde yaygındır.

Yerli Vahşi Polio Hindistan, Pakistan ve Afganistan’da 2005-2006 yıllarında görülmüştür; 2005-2006 yıllarında Bangladeş ve Nepal’den vakalar teyit edilmiştir.

Kızamık Güney Asya Bölgesi’nde görülür ve aşılanmamış seyahat edenler için bir enfeksiyon kaynağı olabilir.

Dang humması, chikungunya, filariasis, japon ensefaliti, şiztozomiyazis ve veba  görülmektedir.

Avian İnfluenza (Kuş gribi) evcil ve yabani kuş popülasyonlarında salgınlara sebep olmakla birlikte birçok Güney Doğu Asya ülkesinde insan vakaları da gö- rülmüştür. 2006 yılında bu virüs Endonezya’da kümes hayvanlarında yayılmaya devam etmiştir.

Leptospiroz hastalığı, mikrobun bulaştığı sularda yapılan eğlence amaçlı su aktiviteleri aracılığıyla geçebilir. Güney Asya’nın tropikal bölgelerinde yaygındır. Borneo’da 2000 yılında macera gezginleri arasında bir salgın rapor edilmiştir.

Kızamık bölgede görülmeye devam etmektedir.

İnfluenza enfeksiyonları tropikal bölgelerde yıl boyunca görülebilir.

Polio hastalığı Endonezya’da 2005 yılında tekrar görülmeye başlamıştır. Kom- şu ülkelerde ise dış kaynaklı vakalar zaman zaman görülmüştür.

Dang humması salgınları Ilıman Güney Amerika’da birçok ülkede görülmüş- tür. 2002 yılında Paskalya Adaları’nda (Şili) bir salgın yaşanmıştır.

Sporadik Hantavirüsü Pulmoner Sendromu (And Dağları Virüsü) rezervuar konağı kemirgenlerdir. Arjantin ve Şili’den vakalar rapor edilmiştir.

Bartonellosis vektör kaynaklı enfeksiyonlardan biridir. Şili’de bulunan And Dağlarının yamaçlarıyla sınırlıdır.

Leishmaniasis (Kutanöz ve mukokutanöz;) kuzey Arjantin’de endemik olup Uruguay’da da görülebilir.

Histoplasmosis Uruguay’da endemiktir.

Coccidioidomycosis Arjantin ve Şili’nin bazı bölgelerinde görülebilir.

Chagas hastalığı ve leishmaniasis görülmektedir.

Veba ve kuduz yarasa, rakun, tilki dahil olmak üzere vahşi hayvanlarda zaman zaman görülür.

Hantavirüs Pulmoner Sendromu Kuzey Amerika’da geniş bir yayılıma sa- hip olmakla birlikte en büyük yoğunlaşmalar ABD’nin batı ve güney batısında yer almaktadır. ABD ve Kanada’nın kırsal alanlarında 2006 yılında hayvanlarda enfeksiyonlar rapor edilmiş olup insanlarda enfeksiyon nadiren görülmektedir.

Lyme Hastalığı Kuzey Amerika’nın kuzey doğusu, orta kuzey ve Pasifik sahil bölgelerinde endemiktir.

Batı Nil Ateşi ABD’de (New York) ilk olarak 1999 yılında kayıtlara geçmiştir ve o tarihten itibaren ABD’nin genelinde ve Kanada’nın güneyinde yayılmıştır.

Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC)’nin yol açtığı ishal salgınları bir- çok bölgede görülmüş ve son 10 sene içinde artmıştır. Campylobacter ve Salmo- nella akut bakteriyel diyarenin ana sebeblerindendir.

İzole edilmiş Bovine Spongiform Ensefalopati (Deli Dana Hastalığı) vakala- rı Kanada ve ABD’de rapor edilmiştir.

Boğmaca vakaları ve salgınları son on seneden fazla bir süredir artmaktadır.

Dang humması salgınları geçtiğimiz 5 sene boyunca Orta Amerika’da yer alan çoğu ülkeyi etkilemiştir.

Filariasis, Leishmaniasis, Onchocerciasis (Nehir Körlüğü) ve Chagas hastalığı bu bölgede özellikle de kırsal alanlarda görülen böcekler tarafından taşınan hastalıklardır.

Miyaz Orta Amerika’da endemiktir.

Leishmaniasis (baskın olarak kutanöz) Orta Amerika’da tüm ülkelerde görülmektedir.

Batı Nil Ateşi Meksika’da görülmüştür.

İshal seyahat edenler arasında yaygın görülmektedir. Enterotoksijenik E. Coli’nin yol açtığı ishal daha sıktır ancak diğer bakteri ve protozoalar da (Giardia, Cryptosporidia, ve Entamoeba histolytica dahil) ishale yol açabilir.

Hantavirüsü Pulmoner Sendromu vakaları Panama’dan rapor edilmiştir. Leptospiroz salgınları bu bölgeye (Costa Rica’da rafting yapanlarda ve

Panama’da eğitim yapan A.B.D. birliklerinde) seyahat edenlerde görülmüştür.

Coccidioidomycosis ve Histoplasmosis tek tek vakalar ve salgınlar şeklin- de Orta Amerika’ya seyahat edenlerde görülmüştür. Mağaralara ve terk edilmiş ocaklara girmek riskli aktivitelerdir.

Filariasis, Leishmaniasis, Onchocerciasis ve Chagas hastalığı görülmektedir. Dang Humması ve Viral Ensefalit epidemileri bu bölgedeki bazı ülkelerde görülür. Bölgede halen Zika Virüsü Hastalığı salgını  devam etmektedir.

Bartonellosis, ya da Oroya Humması (Kum sineği kaynaklı hastalık) And Dağları’nın 3.000 metreye kadar olan batı yamaçlarında yer alan Krak nehir vadisinde görülmektedir.

Riketsiyal bir enfeksiyon olan bit kaynaklı tifus Kolombiya ve Peru’nun dağ- lık bölgelerinde sıklıkla görülür.

Şistozomiyazis tatlı sularda bulaşabilen paraziter bir enfeksiyon olup Güney Amerika’da Brezilya, Surinam ve Venezüella’nın kuzey merkezinde görülür.

Ortadoğu Solunum Sendromu Koronavirüs Hastalığı (MERS – CoV):

Mers Cov Hastalığı ilk kez 2012 yılının Nisan ayında Ürdün’de tespit edilmiştir. Eylül 2012’de de Suudi Arabistan’da ilk hasta bildirilmiştir. Nisan 2014 yılından bu yana, özellikle Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirliklerin- de vakaların sayısında artış söz konusudur. Halen sağlık otoritelerince hastalığın takip çalışmaları sürdürülmektedir.

Kutanöz Leishmaniasis Orta Doğu bölgesinin tamamında rapor edilmiş olup özellikle de Akdeniz’e sınırı olan ülkelerde görülür.

Visseral Leishmaniasis bölgenin büyük bir kısmında nadir görülmekle birlikte Irak, Suudi Arabistan, Suriye’de odaksal olarak görülür.

Batı Nil Ateşi bölgede görülen vektör kaynaklı diğer bir enfeksiyondur.

Şiztozomiyaz Irak, Suudi Arabistan, Suriye ve Yemen’de odaksal bölgelerde görülmektedir.

Bölgede Kızamık görüldüğü rapor edilmektedir.

Yemen’de Nijerya kaynaklı polio virüsün görülmesinden sonra 2005 yılında Polio salgını meydana gelmiştir.

Avian İnfluenza Orta Doğu Bölgesi’nde bulunan kümes hayvanları populasyonunda görülmektedir.

Hacca (Suudi Arabistan) gidenlere meningokok ve influenza enfeksiyonları da bulaşabilir.

Dang humması epidemileri birçok Karayip Adasında görülmektedir.

2006 yılında Great Exuma, Bahamalara ve sıtma geçişinin tipik olarak görül- mediği bölgeler olan Kingston, Jamaika’ya seyahat eden yolcularda Sıtma (falci- parum) görüldüğü teyit edilmiştir.

Jamaika’ya seyahat edenlerde Angiostrongylus cantonensis’in sebep olduğu

eozinofilik menenjit salgını görülmüştür.

Kancalı solucan (deri larva göçü) plajlarda bulunanlar için bir risk oluşturur.

Leptospiroz birçok bölgede yaygın olup eğlence amaçlı sularla (köpüklü su raftingi, kayak kullanma, macera yarışları gibi) temas eden gezginler için risk oluşturmaktadır. Jamaika’da endemik Leptospirozis rapor edilmiştir.

Resif balığının yenmesi sonucu oluşan Ciguatera zehirlenmesi salgını birçok adada görülmüştür.

Birçok Karayip Adasında endemik Histoplazmosis odakları bulunmaktadır ve gezginlerde salgınlar meydana gelmiştir.

Şarbon Haiti’de hiper endemik olup diğer adaların çoğunda rapor edilmemiştir.

Haiti’de ayrıca Tüberküloz ve HİV insidansı yüksektir.

Dang humması, Filariasis, Leishmaniasis, Onchocerciasis (nehir körlüğü) bölgede görülmektedir.

Hint Okyanusunun güney batısında bulunan ada ülkelerde (Réunion, Mayot- te, Mauritius ve Seyşeller) 2005-2006 yıllarında, sivrisinek kaynaklı bir enfeksiyon olan, büyük Chikungunya salgınları görülmüştür. Avrupa (sadece Fransa’da 160 importe edilmiş vaka rapor edilmiştir) ve Amerika Birleşik Devletleri’ne dönüş yapan yolcularla importe edilmiş enfeksiyonlar rapor edilmiştir.

Veba sporadik olarak ya da salgınlar şeklinde görülmektedir. 2000 yılından bu yana Madagaskar’da salgınlar meydana gelmektedir.

Şiztozomiyaz bu bölgede bulunan tatlı sulardan bulaşabilir.

Dang humması, Chikungunya, Filariasis, Ross Nehri Virüsü ve Murray Vadisi Ensefaliti Pasifik Ada Bölgesinde görülür.

Japon Ensefaliti Papua Yeni Gine,Torres Boğazı ve Avustralya’nın kuzeyinde- ki ücra bölgelerde görülmektedir.

Leptospiroz Pasifik adalarının bazılarında yaygındır.

Aşılamanın yeterli olmadığı adalarda periyodik kızamık salgınları görülmektedir.

Papua Yeni Gine, Guam ve Avustralya’da Melioidoz vakaları bildirilmiştir; diğer adalarda da risk olabilir.

Büyük resiflerde yaşayan balıkların tüketilmesi sonucu ciguatera zehirlenmeleri atakları oranlarının bazı adalarda yüksek olduğu rapor edilmiştir.